Jak se chránit před nadměrnou spotřebou jednotlivých energií, haváriemi či škodami na majetku

22.07.2021

Měření a možnost regulace spotřeby jednotlivých energií (voda, plyn, elektrická energie) je jednou z důležitých činností při zajištění ekonomického a efektivního provozu budov, celých firem či měst. Mějte správu energií plně pod kontrolou s možností úpravy ihned a online, ať jste kdekoliv.

Ve Fengoo nabízíme řešení měření těchto spotřeb s unikátní možností vizualizace naměřených dat, na která může provozovatel reagovat technickými opatřeními, která povedou k úsporám na spotřebě těchto energií. 

Máte přehled a možnost okamžitě reagovat. 

  • Měření spotřeby vody, odečítání z vodoměru.
  • Měření spotřeby elektrické energie.
  • Měření spotřeby plynu nebo jiných zdrojů a měřidel.
  • Vizualizace on-line měřených hodnot, vizualizace historicky naměřených dat.
  • Nastavení vlastních tarifů aplikace vypočítá cenu spotřeby
  • Upozornění na nestandardní stavy a extrémy ve spotřebě pomocí e-mailu, SMS nebo reportu v aplikaci.
  • Aplikace pomáhá odhalovat neefektivní spotřebu energií např. nastavením režimů víkend, mimo pracovní dobu lze sledovat a monitorovat efektivní využívání zdrojů.
  • Ochrana před nadměrným vytápěním a spotřebou tepla.
  • Ochrana před možnými haváriemi vody, nadměrný a kontinuální průtok signalizuje poruchu apod.
  • Snížení nákladů za případné havárie a škody.

V případě zájmu nás kontaktujte