S konferencemi Smart Region Tour jsme objeli všechny kraje ČR

12.07.2022

NetVoice se s projektem Fengoo IoT platformou zúčastnil série konferencí Smart Region Tour v jednotlivých krajích České republiky.

Na setkání klíčových stakeholderů působících v rámci daného kraje (veřejný sektor, technologičtí experti, občané) byly představeny konkrétní potřeby kraje a doplněny o stanoviska technologických lídrů a expertů.

Představeny byly také konkrétní projekty a řešení certifikované v rámci některého ročníku soutěže Chytrá města. Veškeré výstupy byly následně poskytnuty mezirezortnímu týmu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Svazu měst a obcí ČR a Asociaci krajů.